2007 TRAMSEL Transformacions metàl·liques Selva, S.L. -